A downloadable game for Windows

New Lands to bardzo prosta gra, która została stworzona w ramach praktyk odbywających się w naszym zespole. Istniej u nas możliwość odbywania praktyk, w czasie których poszerzysz swoją wiedzę w dziedzinie, która cię interesuje. Nauczymy cię kilku przydatnych rzeczy i zapewnimy feedback na temat twoich prac. Po odbyciu stażu możesz pozostać z nami dłużej – już jako pełnoprawny członek. New Lands służy za przykład tego, co można u nas robić oraz czego się nauczyć.

Przydatne linki:

Strona internetowa
Fanpage na Facebooku
Discord
Strona wiki

***

New Lands is an action top-down game wherein the player controls Morholt, one of the Knights of the Round Table, searching the holy Grail on a mystical island. He must face all dangers of the island, to reach his goal.

New Lands is a game created as part of an 1-month internship programme.

https://github.com/Flying-Octopus-Team/New-Lands

Download

Download
New-Lands.rar 10 MB

Leave a comment

Log in with itch.io to leave a comment.